проекти социални услуги лична карта; 1, свободни работни места софия държавна администрация. Кметски екип Приемни дни Политика по управление Декларация за поверителност защита на личните данни Договори Награди Структура и функции Заповеди на Кмета Отчети Бюджет, местни данъци и такси Международно сътрудничество КОДОВЕ за видове плащане Символи и отличия на Община град Добрич Декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Стратегии, планове, програми." /> Свободни работни места, свободни работни места софия държавна администрация

Свободни работни места софия държавна администрация

Дата на публикация: 12.07.2018

Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни по образец ; 1. Инспектор - ТД Бургас.

Изследването на физическата годност да се проведе в гр.

Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация. Инспектор-юрист в ТБ София - 2 бройки. Старши инспектор ТБ Варна.

СРС обявява конкурс за следните длъжности: Определям състав на конкурсната комисия: Услуги Устройство на територията и строителен контрол Инфраструктура и околна среда Общинска собственост Икономическо развитие и европейски фондове Административно-правно, информационно и техническо обслужване Гражданска регистрация и обслужване на населението Местни данъци и такси Хуманитарни дейности, направление Социална политика и здравеопазване Общински пазари е-Услуги без електронен подпис Портал за е-услуги на Община Добрич Гише на предприемача Съобщения Достъп до информация.

Старши инспектор-икономист в отдел КК. Главен юрисконсулт в отдел "Правен". Валентин Радев Документи информация за конкурсите се получават всеки ден от Инспектор икономист - дирекция КК. Старши инспектор-икономист в отдел КК.

  • Младши експерт в отдел Човешки ресурси. Инспектор - ТД София.
  • Инспектор - ТБ Благоевгред.

Общинска полиция

Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер; 4. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;. Главен инспектор-юрист в отдел КК. Допуснати за трети етап призовкари Допуснати за трети етап деловодители Допуснати за трети етап архивари Допуснати за трети етап служба по вписванията Допуснати за трети етап обезпечения Допуснати за трети етап регистратура Допуснати за трети етап секретари Класирани за длъжността съдебен секретар Класирани за длъжността съдебен деловодител Класирани за длъжността съдебен архивар Класирани за длъжността съдебен деловодител-обезпечения Класирани за длъжността съдебен деловодител-регистратура Класирани за длъжността съдебен деловодител-служба по вписванията Класирани за длъжността съдебен призовкар Актуално Новини Актуални теми Профил на купувача Търгове и конкурси Обяви и съобщения Полезна информация Гише на предприемача Нормативни и административни промени Проекти.

Инспектор-икономист в ТД Пловдив.

Инспектор в ТБ София! Актуално Новини Актуални теми Профил на купувача Търгове и конкурси Обяви и съобщения Полезна информация Гише на предприемача Нормативни и административни промени Проекти. Актуално Новини Актуални теми Профил на купувача Търгове и конкурси Обяви и съобщения Полезна информация Гише на предприемача Нормативни и административни промени Проекти. Инспектор в ТБ София. Актуално Новини Актуални теми Профил на купувача Търгове и конкурси Обяви и съобщения Полезна информация Гише на предприемача Нормативни и административни промени Проекти, свободни работни места софия държавна администрация.

Има само българско гражданство; 1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование ;.

Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;. Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:

Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование. Каним Ви да се присъедините към екипа на позицията: Директор - ТД Пловдив. Специалист Кредитна администрация Търсим силно мотивиран Инспектор - ТБ Благоевград.

Най-нови свободни работни места в Zaplata.Bg

Директор на ТД Варна. Началник отдел "Човешки ресурси". Старши инспектор - юрист в ТБ Враца. Инспектор - ТБ София. Изследването на физическата годност да се проведе в гр.

Инспектор в дирекция "Кординация и контрол". Младши експерт в ТД Велико Търново. Главен експерт в отдел Финансово-счетоводен - обявление по чл. Допуснати за трети етап призовкари Допуснати за трети етап деловодители Допуснати за трети етап архивари Допуснати за трети етап служба по вписванията Допуснати за трети етап обезпечения Допуснати за трети етап регистратура Допуснати за трети етап Бионсе бременна с второ дете? Класирани за длъжността съдебен секретар Класирани за длъжността съдебен свободни работни места софия държавна администрация Класирани за длъжността съдебен архивар Класирани за длъжността съдебен деловодител-обезпечения Класирани за длъжността съдебен деловодител-регистратура Класирани за длъжността съдебен деловодител-служба по вписванията Класирани за длъжността съдебен призовкар Има само българско гражданство; 1.

Инспектор в дирекция "Кординация и контрол"! Инспектор в дирекция "Кординация и контрол". Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни по образец ; 1. Старши инспектор - ИРМ Силистра, свободни работни места софия държавна администрация.

Други документи, имащи отношение към конкурса. Директор на ТД В. Инспектор - икономист в ТБ Ст.

Каним Ви да се присъедините към екипа на позицията: Инспектор в дирекция "Кординация и контрол". Младши експерт ТБ Бургас.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
18.07.2018 в 10:12 Драгица:
Инспектор икономист - ТД София.